Welkom
P o r t f o l i o

Het gebouw
De collectie
Toekomstplannen
Politieke steun
Sponsor worden
A c t i v i t e i t e n

ReptielenZOO "SERPO"
Slangenexpo "SERPO"
St. Koudbloedigenopvang S.O.S"
Ver. Dier en Park

Contact
Holland Reptile House - Delft

Hoe wordt dat allemaal betaald.

"SERPO" draait vooralsnog geheel zonder subsidie. De dieren waar wij voor staan zijn voor de meeste mensen niet echt aaibaar en slechts weinigen trekken zich het lot van deze dieren aan. Door iedere euro 3 keer om te draaien, creatief te zijn en met hulp van vrijwilligers en stagiaires kunnen wij "SERPO" draaiende houden.

Voor grote projecten, acties en dergelijke zijn wij op zoek naar sponsoren.

Dit kan in natura maar natuurlijk ook door een gift.
Iedere vorm van steun, groot of klein wordt door ons bijzonder gewaardeerd.

Onze koudbloedige dieren zullen blij zijn met uw warme gift.

Wist u dat een gift aan "SERPO" ook nog fiscale voordelen voor u kan hebben.

Voor donaties, giften,legaten, hulp, etc. etc. kunt u ons altijd bellen of een emailtje sturen.

site overzicht

Copyright (c) 2008 Holland Reptile House