Welkom
P o r t f o l i o

Het gebouw
De collectie
Toekomstplannen
Politieke steun
Sponsor worden
A c t i v i t e i t e n

ReptielenZOO "SERPO"
Slangenexpo "SERPO"
St. Koudbloedigenopvang S.O.S"
Ver. Dier en Park

Contact
Holland Reptile House - Delft

Vanuit de Delftse politiek is positief gereageerd op de nieuwste ontwikkeling rond "SERPO"

Wij zijn uiteraard erg blij met deze steun.

De berichtgeving in de media en hoe de Delftse politiek met de plannen, om naar het GGD gebouw, omgaan zijn nogal wisselend van aard.

Zo af en toe begrijpen wij zelf er ook niets meer van. Het is in ieder geval sterk in beweging en zolang er nog gepraat wordt is het nog geen uitgemaakte zaak.

Dat "SERPO" de gemoederen bezig houdt in Delft blijkt ook uit de vele steunbetuigingen en de vele suggesties die aangedragen worden om "SERPO" voor Delft te behouden. Dit loopt uiteen van verhuizing naar het Kalverbos naast de Watertoren* tot aan het voormalig

in 2002 een eervolle vermelding voor het plan de watertoren in te richten voor haar reptielenZOO. Reden waarom dat plan toen niet kon doorgaan was dat wij zo vrij waren geweest ook omgeving van de watertoren in onze plannen te betrekken. Nu een aantal jaren later heeft de huidige eigenaar van de watertoren deze omgeving wel kunnen overnemen.

Verder politieke interesse in "SERPO":

 • Onafhankelijk Delft
 • Leefbaar Delft (deze site heeft soms wat inlogproblemen)
 • Leefbaar Delft, algemene site. Even zoeken naar SERPO

  In de politieke wandelgangen broeit er nog veel meer. Naar verwachting kan dit lijstje van actieve gemeenteraadspartijen snel aangevuld worden met andere sympathisanten. Inmiddels is ook de Delftse partij Stip op werkbezoek geweest bij "SERPO".

  Een gesprek met de VVD wethouder

 • heeft inmiddels plaats gevonden. Deze omarmt het idee om "SERPO" voor Delft te behouden. Hij heeft echter wat bedenkingen tegen het GGD gebouw maar zag wellicht toch wat mogelijkheden om nader te onderzoeken. Zeer binnenkort zal weer een gesprek volgen Kortom dan nu toch wat politieke interesse in "SERPO".

  Inmiddels is de motie Martin Stoelinga in de gemeenteraad aan de orde geweest. Er waren wel wat plussen en maren maar de motie om "SERPO" in Delft te houden heeft het wel gehaald, lees meer hierover in de

 • Delftse Zondagskrant van 21 sept. 2008

  Via deze site houden wij u op de hoogte van deze ontwikkelingen

 • site overzicht

  Copyright (c) 14-10-2008 Holland Reptile House